BHV-diploma

Een kwalitatief beter BHV-diploma dankzij een onafhankelijk examen!

Het onafhankelijke examenbureau Centerview verzorgt BHV-examens voor diverse soorten BHV-opleidingen. Onze onafhankelijkheid garandeert en etaleert de kwaliteit van uw BHV-opleiding.
Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen Eerste hulp en Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie en bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijktoets.

Het BHV-diploma is in principe je hele leven geldig. Maar volgens de Arbowet is het verplicht om de kennis en praktijk elke twee jaar te toetsen. Het bijhouden van het diploma kun je doen door jaarlijks minimaal één van de onderdelen te herhalen. De regel is dat alle onderdelen elke twee jaar herhaald moeten zijn.

Tijdige signalering voor herhaaltoets BHV
Op elk diploma en certificaat staat de datum van het examen vermeld. Hiermee kunt u eenvoudig controleren wanneer u de beide onderdelen dient te herhalen.