BHV-examen

Vraag vandaag nog een BHV-examen aan bij Centerview!

Voor deelnemers aan BHV-opleidingen verzorgt Centerview de BHV-examens en certificering. Centerview is de onafhankelijke partij die werkt volgens de kwaliteitsnormen van de stichting Mobiele Opleiders Bedrijfshulpverlening (MoBHV). Centerview heeft een landelijke dekking als het gaat om examenlocaties. U kunt dus het BHV-examen altijd ergens in de directe omgeving afleggen. Het is ook mogelijk om het BHV-examen groepsgewijs bij u in het bedrijf te organiseren. Vraag gerust naar de mogelijkheden en voorwaarden bij Centerview, telefoonnummer 0492-564335.
Als opleider kunt u uw BHV-examens laten verzorgen door Examenbureau Centerview. Wij zijn een ISO-gecertificeerd examenbureau en volgen hierin de regelgeving van de Arbowet. De Arbowet verplicht bedrijven om bedrijfshulp-verleners (BHV'ers) in dienst te hebben om de veiligheid in het pand te waarborgen. De hoeveelheid BHV'ers per bedrijfspand is gebaseerd op het aantal medewerkers. BHV'ers dienen aantoonbaar een opleiding hiervoor te volgen.

Een BHV-examen bestaat uit twee delen: het theoriegedeelte en het praktijkgedeelte. Het examen duurt 30 minuten per onderdeel. Het theoriegedeelte bestaat uit 20 meerkeuzevragen en het praktijkexamen toetst vijf competenties en twee verrichtingen.

Tijdens een BHV-examen via Centerview komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Eerste hulp: redden, bergen en verplaatsen van slachtoffers.
2. Brandbestrijding, ontruiming en communicatie:
  • Het melden van incidenten;
  • beperken van een beginnende brand;
  • ontruiming;
  • omgaan met kleine blusmiddelen.
Klik hier voor het examenreglement voor meer details.