Geldigheid BHV-diploma

Zorg dat uw BHV-kennis up-to-date blijft!

Bedrijfshulpverlening is geregeld in de Arbowet en zo ook de examens voor de BHV-opleidingen. Een BHV-diploma is levenslang geldig onder voorwaarde dat uw kennis elke twee jaar wordt getoetst met een officieel examen. Een nauwkeurige registratie van de geldigheidsduur van de diploma's is dan ook van belang. Het is ook mogelijk om met Centerview een oproepservice voor de verplichte herhalingsexamens af te spreken.
Om de gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een ongeval te be­perken, moet ieder bedrijf, organisatie of instelling één of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfs­­hulpverlener (BHV'er). Op basis van een de risico-inventarisatie wordt het aantal BHV'ers per bedrijf bepaald. Dit aantal is dus afhankelijk van de omvang van de risico's die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.
In de regel worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 
  • minimaal een aanwezige BHV'er per 50 werk­nemers;
  • circa 2% BHV'ers bij een personeels­bestand van 250 of meer.